Over Stichting Mnet Benelux

Op 3 december 2019 is Stichting Mnet Benelux opgericht met als doel het promoten van het open source leermanagementsysteem Moodle. Dit willen wij voorlopig doen door het organiseren van een jaarlijkse conferentie over Moodle. Zo’n Moodle conferentie heet een Moodlemoot.

Het bestuur van Stichting Mnet Benelux bestaat uit:

  • Gemma Lesterhuis (voorzitter)
  • Arnout Vree (secretaris / penningmeester)